Tài liệu tự học Python – Data Science

Mình xin chia sẻ một tài liệu bao gồm hơn 800+ trang tên là Python notes for professional. Giúp các bạn đang tự học Python có thể tra cứu nhanh chóng. Các bạn chỉ cần tải tài liệu về, và chọn mục mà mình muốn tham khảo trong tài liệu.

Tài liệu tự học Python – Data Science

Tài liệu được phát hành hoàn toàn miễn phí, nếu các bạn thấy bài viết hữu ích hãy khám phá thêm các bài viết khác ở phía bên dưới nhé.

Leave a Comment

Scroll to Top