Author name: Tuan

Avatar photo
Các thứ về Stable Diffusion và Generative Art (Sẽ Update thêm nữa)

Các thứ về Stable Diffusion và Generative Art (Update: 27-03-2023)

Update: 27-03-2023.Stable diffusion là một model được open-source gần đây bởi một công ty tên là Stability AI, điểm đặc biệt của stable diffusion đó chính là khả năng tạo ra generative art rất chân thực ( nếu có prompt chuẩn có thể không phân biệt được với họa sĩ vẽ). Do hiện tại tốc …

Các thứ về Stable Diffusion và Generative Art (Update: 27-03-2023) Read More »

Dummy data là gì

Dummy data là gì

Dummy data là dữ liệu giả. Vậy dữ liệu giả ở đây là gì? Thường thì trong một chương trình hoặc một đoạn code sql hoặc 1 đoạn script python,..v..v… Nếu đoạn code này có một dữ liệu đầu vào và trả về một dữ liệu đầu ra thì điều cốt lõi để đoạn code …

Dummy data là gì Read More »

Tạo dữ liệu giả (dummy data) để test bằng Faker

Tạo dữ liệu giả (dummy data) để test bằng Faker

Faker là một thư viện rất nổi tiếng để tạo dữ liệu giả, với rất nhiều kiểu dữ liệu cho các vấn đề khác nhau như người dùng, công việc, thẻ ngân hàng, ..v..v.. Khi sử dụng faker bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ nên viết script tạo dữ liệu giả như thế …

Tạo dữ liệu giả (dummy data) để test bằng Faker Read More »

Scroll to Top