[Tự học SQL] – Hàm INNER JOIN

[Tự học SQL] – Hàm INNER JOIN
Hàm INNER JOIN

Inner join là hàm join nhưng chỉ giữ lại những phần giống nhau giữa 2 bảng được join, những phần không tương đồng nhau sẽ được bỏ đi.

Cú pháp

SELECT bang_1.ten_cot_1,.... 
FROM bang_1
INNER JOIN bang_2
ON bang_1.cot_de_join_1 = bang_2.cot_de_join_2;

Trong câu ví dụ tổng quát trên có 2 bảng, chúng ta sẽ join 2 bảng này trên các “cột để join”. Như vậy

Ví dụ với 2 bảng mẫu khác

ORDERS

OrderIDCustomerIDEmployeeIDOrderDateShipperID
10308271996-09-183
103093731996-09-191
103107781996-09-202
Bảng ORDERS

Bảng này bao gồm các đơn hàng đã được đặt.

CUSTOMERS

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1
Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
Bảng CUSTOMERS

Bảng này bao gồm các khách hàng hiện tại đang có trong cơ sở dữ liệu.

Query để join 2 bảng

Với 2 bảng trên để thực hiện inner join chúng ta sẽ có query để inner join 2 bảng như bên dưới.

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID;

Trong đó hàm có đầy đủ tên của từng bảng, 2 bảng này được giao với nhau bằng cột CustomerID. Khi hai bảng này có những dòng có cùngCustomerID, chúng sẽ được ghép lại với nhau và trả về kết quả, phần còn lại sẽ được bỏ đi giống như đồ thị bên dưới.

[Tự học SQL] – Hàm INNER JOIN
Hàm INNER JOIN

Kết bài

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Inner Join trong SQL thành công, hi vọng các bạn sẽ thích bài viết này.

Leave a Comment

Scroll to Top