Map và filter trong Python, có nên dùng?

Map và filter trong Python, có nên dùng?

Map và filter là hai tính năng được dùng nhiều trong các ngôn ngữ khác, Python cũng có hai tính năng này. Mình xin giới thiệu map và filter trong Python đến với các bạn trong bài viết dưới đây. Map Hàm map có tác dụng thực thi một hàm lên một chuỗi giá trị …

Map và filter trong Python, có nên dùng? Read More »