1614135117191

THẤT NGHIỆP TUỔI 35 đừng ngủ quên từ 25 tuổi

“Khi tôi 35, tôi có rất nhiều kinh nghiệm”. Nhưng nếu kinh nghiệm đó chỉ nằm ở 1-2 vị trí, với những đầu việc được lặp lại đều đặn, thì đó chỉ là 1-3 năm kinh nghiệm được lặp lại vài lần.

Mẹo – Làm thế nào để chọn đúng biểu đồ?

Mẹo – Làm thế nào để chọn đúng biểu đồ?

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách bạn có thể chọn loại biểu đồ sẽ sử dụng trong báo cáo của mình. Quá trình này rất đơn giản nhưng có thể làm tăng hiệu suất của bạn rất nhiều.

User segmentation – why it matters

Phân khúc người dùng – tại sao nó lại quan trọng

Phân khúc cơ sở người dùng của bạn không phải là điều gì đó xa lạ với bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực phân tích. Tôi sẽ giải thích rõ ràng phân khúc có thể giúp doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Scroll to Top