Map và filter trong Python, có nên dùng?

Map và filter trong Python, có nên dùng?

Map và filter là hai tính năng được dùng nhiều trong các ngôn ngữ khác, Python cũng có hai tính năng này. Mình xin giới thiệu map và filter trong Python đến với các bạn trong bài viết dưới đây. Map Hàm map có tác dụng thực thi một hàm lên một chuỗi giá trị…

Dummy data là gì

Dummy data là gì

Dummy data là dữ liệu giả. Vậy dữ liệu giả ở đây là gì? Thường thì trong một chương trình hoặc một đoạn code sql hoặc 1 đoạn script python,..v..v… Nếu đoạn code này có một dữ liệu đầu vào và trả về một dữ liệu đầu ra thì điều cốt lõi để đoạn code…

Dùng LIKE operator trong SQL

Dùng LIKE operator trong SQL

Đôi lúc chúng ta cần phải lọc text theo một vài điều kiện nhất định để lấy ra những dòng dữ liệu mong muốn. Chúng ta sẽ sử dụng hàm LIKE ngay lúc đó. SELCT * FROM table_name WHERE column_name like '%something%' Phía trên là ví dụ để tìm ra dòng dữ liệu có từ…

Tạo dữ liệu giả (dummy data) để test bằng Faker

Tạo dữ liệu giả (dummy data) để test bằng Faker

Faker là một thư viện rất nổi tiếng để tạo dữ liệu giả, với rất nhiều kiểu dữ liệu cho các vấn đề khác nhau như người dùng, công việc, thẻ ngân hàng, ..v..v.. Khi sử dụng faker bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ nên viết script tạo dữ liệu giả như thế…

Row_number, Rank, Dense_rank khác biệt thế nào

Row_number, Rank, Dense_rank khác biệt thế nào

Đôi lúc bạn có thể nhầm giữa 3 lệnh này vì chúng đều đánh số dữ liệu theo 1 tuần tự.Tuy nhiên mục đích sử dụng và ý nghĩa của 3 lệnh này hoàn toàn khác nhau. Mình sẽ phân biệt trong bài viết bên dưới. Row_number Row number đơn giản là… đánh số của…

Từ điển Data cho các bạn HR

Từ điển Data cho các bạn HR

Các bạn HR khi tuyển dụng nên chú ý tới các thuật ngữ dưới đây khi tuyển dụng nhân sự liên quan đến data. YES! Về DB/ DW RDBMS: Relational Database Management System -> Hệ thống quản lí dữ liệu có liên hệ, thường thì đây là nơi mà mọi người sẽ dùng SQL. RDBMS…

Scroll to Top